Tip en venPrint
 

Velkommen til det danske mindretals kirkeVelkommen til det danske mindretals kirke

Dansk Kirke i SydslesvigDansk Kirke i Sydslesvig

 

virker i tilslutning til Danske Sømands- og Udlandskirker  (DSUK) og er en del af det danske mindretalsarbejde i Sydslesvig.

 

DKS forener de 30 danske menigheder i Sydslesvig (o. 70 prædikesteder; 22 pastorater) og har p.t. ca. 6300 stemmeberettigede  medlemmer. Der er knap 40.000 kirkegængere til årligt ca. 1400 gudstjenester. Det biskoppelige tilsyn har biskoppen over Haderslev Stift.

 

 

 

Ny sognepræst ved Ansgar Kirke, Flensborg NordNy sognepræst ved Ansgar Kirke, Flensborg Nord

Den nye sognepræst fra 18.9. 16
Christina Frøkjær sammen med sin mand, Steffen og børnene Erik og Sif på deres første, samlede besøg i deres nye hjem.

Efter at have hørt flere ansøgere har menighedsrådet ved Ansgar Kirke i Flensborg indstillet Christina Theresia Frøkjær til embedet som kirkebogsførende sognepræst.  Hun forlader pastoratet Jernved-Hjortlund i Ribe Stift for at blive præst i Sydslesvig, hvilket hun betegner som et ønskejob. 

 

Christina Frøkjær, 31 år, er vokset op i Sønderjylland og fra sin barndom fortrolig med det dansk-tyske kulturmøde i grænselandet.  Hun er cand. theol. fra Århus Universitet og har erfaring med at arbejde med mennesker både i kirkelig og anden sammenhæng.

 

Pastor Frøkjær flytter omkring 1. september ind i præsteboligen ved kirken sammen med sin mand, Steffen Frøkjær, en søn på 7 og en datter på 5 år.  Hun vil blive indsat i sit nye embede af provst Viggo Jacobsen søndag den 18. september kl. 13.30. Menighedsrådet glæder sig til en festlig afslutning på indsættelsen med Kammerkoret Coromisto fra Ålborg kl. 16.00, som kommer til Ansgar i dagens anledning.

 

Menighedsrådet ved Ansgar Kirke glæder sig over at have fundet en god afløser for Preben Kortnum Mogensen, der dog ikke forlader Ansgar helt.  Fra 1. september vil han være hjælpepræst ved kirken med 20%.  De øvrige 80% af sin arbejdestid skal han bruge som sygehuspræst, som afløser for andre sydslesvigske præster ved studieorlov og som ansvarlig for Dansk Kirke i Sydslesvigs ansigt udadtil, primært på internettet.


Indtil Christina T. Frøkjær overtager embedet ved Ansgar Kirke varetages det af den kommende hjælpepræst. Tjenstlige henvendelser både nu og siden: Tlf. 0461-43376. Email: mail(at)ansgar.kirken.de