Tip en venPrint

Alena Strelow indsat som ny præst i Valsbøl og omegn

Alena Strelows indsættelse ved provst Viggo Jacobsen. Foto: Sven Geißler

Julesøndag blev Alena Strelow ordineret i Helligåndskirken. 

Søndag den 6. januar 2019 fandt så  hendes indsættelse som ny præst i Den danske menighed i Valsbøl, Medelby, Store Vi og Skovlund sted.

 

 

 

 

DKS-beretning 2018

Årsregnskabet 2017 finder man HER

 

 

Velkommen til det danske mindretals kirke

 

virker i tilslutning til Danske Sømands- og Udlandskirker  (DSUK) og er en del af det danske mindretalsarbejde i Sydslesvig.

 

DKS forener de 29 danske menigheder i Sydslesvig (o. 60 prædikesteder; 22 pastorater) og har p.t. knap 6000 medlemmer. Der er knap 40.000 kirkegængere til årligt ca. 1400 gudstjenester. Det biskoppelige tilsyn har biskoppen over Haderslev Stift.

 

 

 

Ny Sydslesvigprovst

Hasse Neldeberg Jørgensen er 62 år, teolog fra Aarhus Universitet og pt. projektleder for det nationale videns- og udviklingsprojekt ”Kirken på landet”, idet han er frikøbt fra arbejdet som provst i Malt Provsti. Hasse Neldeberg Jørgensen har tætte internationale relationer bl.a. til Nordkirche og det teologiske fakultet i Durham, Nordengland. Han har beskæftiget sig indgående med ordinationen af danske præster i de frie kredse i Sønderjylland og Sydslesvig. Sammen med FUV Løgumkloster, CJK Breklum, Ribe Stift og Slesvig-Holsten Stift arrangerer Hasse Neldeberg Jørgensen konference i maj 2019 om fremtiden for kirkelivet i de vesteuropæiske landdistrikter. Hasse Neldeberg Jørgensen blev ordineret i 1991 og har været præst i tre embeder og provst gennem 15 år. Han er gift med sognepræst Merethe Jørgensen.

 

Hasse Neldeberg Jørgensen udtaler:

”Jeg er er meget glad for ansættelsen som Sydslesvigprovst og for den tillid, jeg har mødt undervejs i forløbet. Jeg håber, at mine erfaringer må være det fortsat levende og velfungerende danske kirkeliv i Sydslesvig til gavn. Kirkelivet i Sydslesvig er af største vigtighed, og jeg vil yde mit til at fastholde og udvikle dette i en frugtbar sameksistens mellem dansk og tysk. Jeg ser frem til samarbejdet med DKS kirkeråd og kontakten til landsdelens menigheder og organisationer. Jeg glæder mig også til at blive en del af menighedslivet ved Helligåndskirken samt et godt, kollegialt samarbejde med Jacob Ørsted og Helligånds Sogns menighedsråd”.

 

Sydslesvig tæller 22 danske præster, 65 prædikesteder og 16 egne kirkebygninger. Sydslesvigprovsten varetager både den traditionelle provstestillings tilsyn med præster, menigheder og med kirkens ejendomme og indtager samtidig en nøgleposition i grænselandets og det danske mindretals enestående kirkelige og folkelige kultur.

 

Sydslesvigprovsten tiltræder 1. marts 2019.

1. og 2. marts 2019

 

De fleste mennesker vil formentlig forbinde religion med fred, da netop fred er et betydeligt tema i alle de store verdensreligioner. Og hvor det ofte lykkes at holde fred indadtil, er det mere kompliceret udadtil, ikke mindst i områder eller situationer hvor to religioner mødes ansigt til ansigt.

Det har gennem tiden medfort større og mindre konflikter verden rundt, og flere af dem har efterladt tydelige spor tvaers over både Europa og Mellemøsten. Derfor vil vi på på dette års Christianslystmøde se naermere på nogle af de konflikter som er opstået og på personer som var involveret. Vi spcender vidt denne gang, både i tid og geografi, og vi skal bl.a. over Armenien, Betlehem, Syrien og store dele af Europa på vejen gennem dette års emne.

Vi vil også se på den generelle sikkerhedssituation i en verden hvor fred ikke er noget man kan tage for givet. Hvilke faktorer har fort os til der hvor vi er nu, og hvor­dan kan vi forvente at situationen vil udvikle sig i de kommende år?

Foredragsholderne er af vanligt høj Standard, og maden på dette års møde vil bcere praeg af et af de lande som vi møder undervejs, nemlig Palaestina.

Der vil vcere tre spcendende oplceg, og efter hvert vil der vcere mulighed for spørgsmål og diskussion. Undervejs i programmet er der også indlagt pauser hvor man kan udveksle erfaringer eller leere nye mennesker at kende.

Christianslyst-mødet 2019 -for alle med interesse for kultur og kristendom

 

Program ved klik HER og tilmelding inden den 18. februar