Tip en venPrint
 

Velkommen til det danske mindretals kirkeVelkommen til det danske mindretals kirke

Dansk Kirke i SydslesvigDansk Kirke i Sydslesvig

 

virker i tilslutning til Danske Sømands- og Udlandskirker  (DSUK) og er en del af det danske mindretalsarbejde i Sydslesvig.

 

DKS forener de 30 danske menigheder i Sydslesvig (o. 70 prædikesteder; 22 pastorater) og har p.t. ca. 6300 stemmeberettigede  medlemmer. Der er knap 40.000 kirkegængere til årligt ca. 1400 gudstjenester. Det biskoppelige tilsyn har biskoppen over Haderslev Stift.

 

 

 

Ny præst i Slesvig. Ny præst i Slesvig.

Niels Henrik Olesen er ny præst i Slesvig fra 1. november 2016. 

Det glæder os, at Niels Henrik Olesen  tiltræder stillingen som præst for Slesvig og omegns danske Menighed.

Han kommer fra en stilling som sognepræst i Simon Peters Sogn, København, hvor han har virket gennem 32 år.

Niels Henrik Olesen har gennem mange år haft kontakter i grænselandet og bl.a. arrangeret ekskursioner hertil.

Stilling som præst i Aventoft-Bredsted. Stilling som præst i Aventoft-Bredsted.

Spændende stilling som præst direkte ved den dansk-tyske grænsei Aventoft og Bredsted er ledig. Se stillingsopslaget her. Udløber den 7. oktober