Tip en venPrint
 

Velkommen til det danske mindretals kirke

 

virker i tilslutning til Danske Sømands- og Udlandskirker  (DSUK) og er en del af det danske mindretalsarbejde i Sydslesvig.

 

DKS forener de 30 danske menigheder i Sydslesvig (o. 60 prædikesteder; 22 pastorater) og har p.t. knap 6000 medlemmer. Der er knap 40.000 kirkegængere til årligt ca. 1400 gudstjenester. Det biskoppelige tilsyn har biskoppen over Haderslev Stift.

 

 

 

Kirkedagen 2018
Kirkeminister Mette Bock og generalkonsul Kim Andersen m.fl.
Udlandsprovst Pia Sundbøll ved den næstsidste af de mange hilsener
Provst siger og siges farvel ...

Dansk Kirke i Sydslesvigs Kirkedag 2018 i Slesvig søndag d. 22. april

 

Provstens farvel

Provst og formand for Dansk Kirke i Sydslesvig siden 1983, Viggo Jacobsen, benyttede det sidste ord på dette års kirkedag til at meddele, at han i de nærmeste dage søger pension pr. 1.12. 2018. Denne kirkedag, hans 25.,  ville altså blive den sidste med ham som provst. Viggo Jacobsen tiltrådte den 1. september 1993 og søndag den 2. september har Helligåndskirken inviteret til jubilæum.  Meddelelsen kom som en stor overraskelse for mange ved den som sædvanligt meget velbesøgte kirkedag.

Dagen begyndte som altid i Gottorp Slotskirke, hvor årets prædikant var Henrik Stubkjær, biskop i Viborg. Derefter drog deltagerne til A.P. Møller-Skolen, der i de seneste år har dannet ramme om kirkedagen. I den første hilsen i den traditionelt lange række roste kirkeminister Mette Bock kirkerådets/provstens beretning som givet med ”hjerte og engagement”. Det var så også grundtonen i de følgende hilsener fra generalkonsul Kim Andersen, formand for Folketingets kirkeudvalg, Karen Klint, formanden for Sydslesvigudvalget, Anni Matthiesen m.fl.

Beretningen nåede vidt omkring i det sydslesvigske kirkeliv i reformationsjubilæumsåret 2017. Forretingsfører Jytte Nickelsen aflagde regnskabet, der udviste en god beholdning, hvilket især skyldes at det først nu står klart, at præsteboligen i Tarp skal saneres og ikke nedrives/nybygges. Her var der tak til Skoleforeningens byggeafdeling for råd og bistand i forbindelse med at finde en løsning. Under bemærkninger til beretningerne var der en speciel tak vedr. præsteboligen i Tarp fra menighedsrådsmedlem Chr. Jacobsen, der også kunne takke formanden for Grundtvigsk Forum, Kirsten M. Andersen, der havde meddelt, at man ville give 20.000 kr. til en ny klokkestabel i Tarp. Detlev Lorenzen, Satrup/St. Solt kommenterede kritisk-bekræftende flere punkter i provstens beretning, der havde henvist til vanskelige tider for trofast kirkegang og dermed behovet for en præst. Begge beretninger blev enstemmigt godkendt.

Kirkedagen blev undervejs i hilsener også kaldt ”årsmøde” og ”kirke-møde”. Det er ikke forkert. Kirkedagen har altid været og er stadig mødestedet for aktive i Dansk Kirke i Sydslesvig og venner fra Danmark.