Tip en venPrint
 

Velkommen til det danske mindretals kirkeVelkommen til det danske mindretals kirke

Dansk Kirke i SydslesvigDansk Kirke i Sydslesvig

 

virker i tilslutning til Danske Sømands- og Udlandskirker  (DSUK) og er en del af det danske mindretalsarbejde i Sydslesvig.

 

DKS forener de 30 danske menigheder i Sydslesvig (o. 70 prædikesteder; 22 pastorater) og har p.t. ca. 6300 stemmeberettigede  medlemmer. Der er knap 40.000 kirkegængere til årligt ca. 1400 gudstjenester. Det biskoppelige tilsyn har biskoppen over Haderslev Stift.

 

 

 

Indsættelse i TarpIndsættelse i Tarp

Theresia Treschow-Kühl og provst Viggo Jacobsen
Den nyeste og den første præst side om side sammen med deres ægtefæller
Fuldt hus i "Landgasthaus" i Tarp

Theresia Treschow-Kühl blev indsat som ny præst i Ugle Herred af provst Viggo Jacobsen ved gudstjeneste i den danske Kirke i Tarp søndag aften den 30. oktober. Efterfølgende var der kaffebord med mange velkomsttaler ved menighedsrådsformændene fra de tre menigheder i pastoratet og fra de nærmeste kolleger. 

 

Blandt talerne var også Theresia Treschow-Kühls første forgænger fra 1950-1976, Christian B. Karstoft, der kun nødtvungent forlod embedet, som han fortalte, for at blive provst for Dansk Kirke i Sydslesvig 1976-1993. 

 

Theresia Treschow-Kühl er nu"vendt hjem" til præstegerningen efter i nogle år at have arbejdet som apoteker sammen med hendes mand, Lars, der takkede forsamlingen for den gode modtagelse af dem begge, men især af hans kone og deres nye præst. 

 

Om formiddagen havde Theresia Treschow-Kühl allerede før indsættelsen sin første gudstjeneste i pastoratet, nemlig i Jaruplund og hendes løfte var her som i præsteløftet at "udføre sit kald med flid". 

 

Om "Billedbladet" allerede var der før eller først efter morgenens gudstjeneste, for den nye præst og hendes familie er kendte fra dansk TV, vides ikke. Men de var der! Den lokale presse viste sig mere tilbageholdende. 

 

Læs mere om Theresia Treschow-Kühl i det seneste kirkeblad, HER