Tip en venPrint
 

Velkommen til det danske mindretals kirkeVelkommen til det danske mindretals kirke

Dansk Kirke i SydslesvigDansk Kirke i Sydslesvig

 

virker i tilslutning til Danske Sømands- og Udlandskirker  (DSUK) og er en del af det danske mindretalsarbejde i Sydslesvig.

 

DKS forener de 30 danske menigheder i Sydslesvig (o. 70 prædikesteder; 22 pastorater) og har p.t. ca. 6300 stemmeberettigede  medlemmer. Der er knap 40.000 kirkegængere til årligt ca. 1400 gudstjenester. Det biskoppelige tilsyn har biskoppen over Haderslev Stift.

 

 

 

Ny sekretariatschef i DSUK fra 1.martsNy sekretariatschef i DSUK fra 1.marts

Sekretariatschef Ole Wind
Udlandsprovst Pia Sundbøll

Danske Sømands- og Udlandskirker har igangsat en strukturmæssig ændring i ledelsen. Den tidligere generalsekretærstilling er fremadrettet delt med en udlandsprovst i spidsen, støttet af en sekretariatschef: Udlandsprovsten med fokus på de udsendte præster og øvrigt ansatte. Sekretariatschefen med fokus indadtil i daglig styring af sekretariatets arbejdet og samarbejdet med bestyrelse.

Det er med glæde, at vi pr. 1. marts har Ole Wind på posten som sekretariatschef, og dermed kan igangsætte den nye struktur til gavn for danskere i udlandet.

Ole Wind kommer fra Landsforeningen af Menighedsråd, hvor han gennem otte år har været sekretariatschef.

Udlandsprovst Pia Sundbøll udtaler: ”Jeg ser frem til samarbejdet med Ole, og er glad for at have hans store ekspertise fast på sekretariatet, når jeg selv er ude hos de danske menigheder og kirker i udlandet